Mimari Yaklaşım

Mimari Yaklaşım

Kentsel tasarım ölçeğinden çok farklı tipolojilerde mimari tasarım ölçeklerine kadar geniş bir kapsamda üretim yapan bir mimarlık ofisidir. Makvera Mimarlık mimarlığın topluma ve çevreye karşı sorumlulukları olduğunun ana düşüncesiyle yola çıkar. Her projede, yerin ve tipolojinin verileriyle birlikte yaratıcı çözümlere gidebilmek için, hem gelecekle ilişki kuran hem de kavramsal alt yapıları kuvvetli  süreçler izlenmektedir. Makvera Mimarlık ofisi, tasarım sürecini sorunsallaştıran ve her ölçekteki yapı tasarımında disiplinler arası etkileşimi önemseyen mimari tasarım yolunuz izler. Bu bağlamda, her projeyi hem inovatif çözümlerle hem de geleceğe ilham olabilmek adına daha da ileri götürmeyi hedefler.

Mimari pratikleriyle Makvera Mimarlık, tasarım süreçlerini insanlar için üretime odaklar. İnsan ile ilgili olan her konum imarlığı etkilediği bilincinde, mimarlığı düşünürken insanı ve toplumu düşünmenin öenmine inanır. Bu bağlamda Makvera Mimarlık’da yapılan mimarlık pratiği mekanın örgütlenmesi ve mekanın, insanların daha iyi yaşaması için nasıl oluşturulacağı üzerine kafa yormak üzerine kurulur.